JoeTjoep

JoeTjoep is gestopt!

Helaas hebben we halverwege 2018 met name vanwege tijdgebrek moeten besluiten (voorlopig) te stoppen met JoeTjoep.
RTV1 blijft echter wel “gewoon” Gronings en Drentstalige clips uitzenden op de donderdagavond.

Clips zijn dus nog steeds welkom op televisie@rtveen.nl